Nam Phú Quốc thiết lập đẳng cấp sống mới
Tin tức

Nam Phú Quốc thiết lập đẳng cấp sống mới

Nam Phú Quốc thiết lập đẳng cấp sống mới

Sự xuất hiện của một khu đô thị kiểu mẫu với môi trường sống bền vững sẽ hoàn thiện bức tranh phát triển hài hòa giữa du lịch, thương mại, xã hội của Nam Phú Quốc, đưa nơi đây trở thành tương lai thịnh vượng của Phú Quốc.

Nguồn: toquoc.vn